• Sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Thứ Bảy - 29/02/2020

  1. Sinh viên và học viên sau đại học bắt đầu học trở lại từ ngày 02/3/2020. Lịch học các môn chung của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh lùi đến hết ngày 15/3/2020.

  2. Học sinh Trường THPT Chuyên KHTN thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đồng thời Trường THPT Chuyên KHTN căn cứ tình hình thực tiễn để triển khai các nội dung phù hợp, đảm bảo chương trình đào tạo chung.

  3. Đối với sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, chuyên gia quốc tế:

  + Sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, chuyên gia quốc tế đang ở các quốc gia trong vùng dịch tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

  + Sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, chuyên gia quốc tế đang ở tại Việt Nam căn cứ tình hình sức khoẻ, dịch tễ để chủ động thực hiện theo các khuyến cáo của địa phương và Bộ Y tế.

  Trong thời gian đi học, học sinh, sinh viên và học viên sau đại học cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

  Nhà trường đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp tăng cường công tác vệ sinh khử khuẩn các khu vực của Nhà trường, chuẩn bị các sản phẩm diệt khuẩn đặt tại các khu vực đông người qua lại nhằm sẵn sàng đón học sinh, sinh viên, học viên sau đại học đi học trở lại.