• THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v Tổ chức hội thảo giáo dục Nhật Bản tại Hà Nội

  Thứ Ba - 01/10/2019

  HI HU NGHỊ VIT NAM – NHT BN
  CÂU LC BỘ CU LƯU HC SINH VIT NAM TI NHT BN

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  V/v Tổ chc hi tho giáo dc Nht Bn ti Hà Ni

  Quan hệ hu nghị hp tác Vit Nam Nht Bđang phát trin tđẹp trên mi lĩnh vc,được sự quan tâm và coi trng ca lãnh đạo và nhân dân hai nước. Nhm góp phn vào vic thúcđẩy quan hệ hp tác hu nghị Vit Nam Nht Bn trên lĩnh vc giáo dc, Câu lc bộ Cu lưuhc sinh Vit Nam ti Nht Bn ( JAV) trc thuHi hu nghị Vit Nam – Nht Bphi hpvi Trung tâm hộ trợ sinh viên Nht Bn ( JASSO) thuc Bộ Giáo dc và Khoa hc Nht B(MEXT) tổ chc hi thgiáo dc Nht Bn ti Hà Ni.

  Thi gian: 09:00 – 15:30 ngày 06/10/2019 (Chủ nht)
  Địđim: Khách sLotte – 54 Liu Giai, Ba Đình, Hà Ni.

  Hi tho giáo dc Nht Blà hi tho về du hc ln nht Vit Nam do Tổ chc hỗ trợ sinhviên Nht Bn thuc Bộ Giáo dc và Khoa hc Nht Bn tổ chc hàng năm, vi sự hỗ trợ cĐạisứ quán Nht Bn, Tng lãnh sứ quán Nht Bn Thành phố Hồ Chí Minh.Chương trình Hi thogiáo dc Nht Bn năm nay có quy mô ln vi vi sự tham gia ca hơn 80 trường Đại hc, Caođẳng và các cơ quan giáo dc Nht Bn.

  Hi tho Giáo dc Nht Bn ti Hà Nđược tổ chvi mđích gii thiu hệ thng giáodc Nht Bn và thông tin ca các trường đại hc, cao đẳng ca Nht Bđến các hc sinh, sinhviên, các bc phụ huynh và nhng người quan tâm đến hệ thng giáo dc Nht Bn ca VitNamcung cp cho hc sinh, sinh viên, phụ huynh thông tin mi nht và xác thc hệ thng giáodc Nht Bn, các chương trình hc tp, quỹ hc bng cho sinh viên Vit Nam.

  Khách mi tham dự bui hi thovề phía Vit Nam có Lãnh đạLiên hip các tổ chc hunghị Vit Nam, Lãnh đạo Bộ Giáo dc và Đào to, Lãnh đạo Hi Hu nghị Vit NaNht Bn,Lãnh đạo các s, ban ngành thành phố Hà Ni, Vê phía Nht Bn có đại diĐại sứ quán NhtBn ti Vit Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nht Bn ti Vit Nam và đại din các cơ quangiáo dc Nht Bn. Tham dự Hi thcó khong 1500 ngườgm có đại din 86 trường Đại hcvà cao đẳng ti Vit Nam, các giáo viên, hc sinh, phụ huynh hc sinh các trường Đại hc khuvc Hà Niđại dicác cơ quan thông tn báo chí trong nước và Nht Bn.

  Để biết thêm thông tin chi tiết xin mi liên h:

  Câu lc bộ Cu lưu hc sinh Vit Nam ti Nht Bn (JAV)

  Phòng 203, Toà nhà Vit, Số 2 Doãn Kế Thin kéo dài, Cu Giy, Hà NiĐT: 04-66528789 ( Ms Trang 094 307 0188)
  Email: javoffice@netnam.vn
  Website: www.jav.vn

  page1image10115456page1image10176192page1image10179072