• Kế hoạch thi hết học phần Tiếng anh cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho các học viên cao học khóa QH.2018

  Thứ Năm - 09/05/2019
  THÔNG BÁO
  VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH CƠ BẢN
  VÀ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

   

  Nhà trường thông báo kế hoạch thi hết học phần Tiếng anh cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho các học viên cao học khóa QH.2018 đã học lớp Tiếng anh cơ bản do Nhà trường phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức như sau:

  - Ngày thi: 18/5/2019

  - Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi sẽ được đăng tải trên trang web của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  http://hus.vnu.edu.vn

  - Số báo danh, thời gian và địa điểm thi sẽ được Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố trên trang https://vstep.vnu.edu.vn trước ngày thi 05 ngày.

  Tệp đính kèm:
  1. Đính kèmDung lượng
   DS thi TACB_CDR B1 18.05.2019.xls47 KB