• Lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2019

  Thứ Ba - 26/02/2019
  THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DÀNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG                 
   THÍ SINH NGÀNH GẦN DỰ THI ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

   

  Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo:

  Các lớp học bổ sung kiến thức dành cho các đối tượng thí sinh ngành gần dự thi đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 14/3/2019 đến ngày 11/4/2019. Các thí sinh liên hệ với trợ lý sau đại học các khoa để đăng ký và tham gia học.

  Kết quả học bổ sung kiến thức được hoàn thành trong ngày 11/4/2019.