• Bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trần Đăng Hải

  Thứ Hai - 07/01/2019

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  THÔNG BÁO

  BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA

   

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trần Đăng Hải về đề tài:

  "Nghiên cứu tính độc di truyền của một số yếu tố môi trường ở vùng phát hiện hiện trạng sai hình nhiễm sắc thể khác thường tại Lâm Đồng"

         Chuyên ngành: Di truyền học

         Mã số: 62420121            

         Thời gian: 14h00 ngày 17 tháng 01 năm 2019

         Địa điểm: Phòng Hội thảo 418, tầng 4 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

         Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

  BAN TỔ CHỨC