• Bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trần Hồng Trâm

  Thứ Sáu - 21/12/2018
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  THÔNG BÁO
  BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA

   

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trần Hồng Trâm về đề tài:

  “Ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm ái lực kháng nguyên giới hạn (LAg - Avidity) và hệ số phân loại sai để ước tính tỷ lệ mới nhiễm HIV trên một số nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm HIV ở Việt Nam”                                  

         Chuyên ngành: Vi sinh vật học; Mã số: 62420107.

         Thời gian: 9h00 ngày 28 tháng 12 năm 2018

         Địa điểm: Phòng Hội thảo 418, tầng 4 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

         Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

  BAN TỔ CHỨC