• Mời tham dự và diễn thuyết tại chương trình STEMCON lần thứ 7 tại Đà Nẵng

  Thứ Năm - 20/12/2018

  Kính gửi các thủ trưởng các đơn vị

  Xin chuyển đến các quý thầy/cô lời mời tham dự và diễn thuyết tại chương trình STEMCON lần thứ 7 tại Đà Nẵng trong hai ngày 14 và 15 tháng 3, năm 2019.

  Các bài thuyết trình kéo dài từ 20-25 phút và 5-10 phút để hỏi đáp với các chủ đề:

  Today’s Academic Preparation for Tomorrow’s Digital Workforce

  + - The Role of Accreditation

     - Modern Classroom Teaching Methodologies

     - Curriculum Design

  + Essential Skills for the Future Digital Workforce

     - English Language Proficiency

     - 21st Century Skills

     - Self-Directed Learning

  + Applications and Assumptions of Advanced Technology

     - Internet of Things

     - Smart Cities

     - Blockchain Technology

     - Artificial Intelligence

     - Robotics

  + Classroom Innovations for the Future Digital Workforce

     - Flipped Classrooms

     - Strengthening Student Engagement Through a Learning Management System (LMS)

     - Assessment Best Practices

     - Educational Technology

  + How Advanced Technology is Providing Opportunities in Commerce

     - Product Research and Development

     - Manufacturing

     - Automation

     - Advances in Computer Science

     - Funding Projects and Prototypes

  + The Effects of Practical Knowledge on the Future Digital Workforce

     - Project-Based Learning

     - Maker Spaces

     -Technical Skill Development

  Deadline: Thứ 6, ngày 18/1/2019. 

  05 ứng viên lọt vào vòng cuối của chương trình sẽ được tài trợ mọi chi phí trong chuyến đi. Ngoài ra, xin mời quý thầy/cô tìm hiểu thêm về chương trình Pearson Education Innovation Award. Thông tin chi tiết tại: English FlyerVietnamese FlyerSTEMCON website và Submit an Abstract

  Mọi câu hỏi xin được gửi về: 

  Ms. Dang Tran Phuong Anh
  In-Country Program Manager
  Arizona State University | Vietnam
  Hanoi Office: Unit 1405-1408, Pacific Place, 83B Ly Thuong Kiet St., Hanoi, Vietnam
  E. anhdang@asu.edu |M. +84 77 338 9669 | Skype. phuonganh.dangtran

  Trân trọng,

  P. HCĐN