• Thi hết học phần Tiếng Anh cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho HVCH

  Thứ Tư - 11/07/2018
  THÔNG BÁO
  VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH CƠ BẢN
  VÀ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

  Nhà trường thông báo kế hoạch thi hết học phần Tiếng anh cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho các học viên cao học khóa QH.2017 đã học lớp Tiếng anh cơ bản do Nhà trường phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức như sau:

  - Ngày thi: 21/07/2018

  - Số báo danh, thời gian và địa điểm thi sẽ được Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố trên trang https://vstep.vnu.edu.vn trước ngày thi 03 ngày.

  - Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi gồm 63 học viên (danh sách đính kèm)

  Đề nghị Ban lãnh đạo các Khoa thông báo tới các học viên thuộc đối tượng trên biết để thực hiện. 

  Tệp đính kèm:
  1. Đính kèmDung lượng
   DS thi 21.07.2018.xls46.5 KB