• Bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia cho NCS Hoàng Trung Thành

  Thứ Sáu - 19/01/2018
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  THÔNG BÁO
  BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA

   

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Hoàng  Trung Thành về đề tài:

         "Nghiên cứu họ Dơi lá mũi (Chiroptera Rhinolophidae) ở Việt Nam"

         Chuyên ngành: Động vật học

         Mã số: 62420103            

         Thời gian:    9h00 ngày 29 tháng 01 năm 2018

         Địa điểm:     Phòng Hội thảo, tầng 4 nhà T1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn  Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

         Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

  BAN TỔ CHỨC