• Tổ chức các khoá đào tạo về “Kỹ thuật phân tích sắc ký”

  Thứ Ba - 19/09/2017
  TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -----------------------------------------

  Hà Nội, ngày 01  tháng 01 năm 2017  THÔNG BÁO MỞ KHÓA ĐÀO TẠO
  CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH SẮC KÝ

  Kính gửi:    - Thủ trưởng các đơn vị

                                                         - Các nhà khoa học

  Với kinh nghiệm lâu năm trong công tác giảng dạy, dịch vụ phân tích và chuyển giao công nghệ; nhận thức về tầm quan trọng của kỹ thuật phân tích sắc ký trong các lĩnh vực khoa học khác nhau, Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức các  khoá đào tạo về “Kỹ thuật phân tích sắc ký” giành cho các nhà khoa học và các nhà quản lý.

  CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2017:

  1. Khóa 1 (cơ bản): Kỹ thuật phân tích trên máy sắc ký khí, sắc ký lỏng hiệu năng cao.

  2. Khóa 2: Kỹ thuật phân tích sắc ký ứng dụng phân tích môi trường và thực phẩm.

  3. Khóa 3: Kỹ thuật phân tích sắc ký ứng dụng phân tích dược phẩm, hóa chất bảo vệ thực vật.

  4. Khóa 4: Kỹ thuật phân tích sắc ký ứng dụng trong phân tích hóa dầu.

  GIẢNG VIÊN: Tham gia giảng dạy các khóa học là các giảng viên, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phân tích sắc ký thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các Viện Nghiên cứu hàng đầu cả nước.

  ĐỊA ĐIỂM HỌC:

           + tại Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học khoa học Tự nhiên

                                              Số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

           + hoặc tại các đơn vị có yêu cầu đào tạo.

  THỜI GIAN HỌC: Mỗi khóa kéo dài 1 tuần và được tổ chức theo các tháng trong năm 2017 (thời gian học toàn bộ các ngày trong tuần trong giờ hành chính).

  PHÍ ĐÀO TẠO: 

      + Lớp học có 3 học viên trở lên.

  5.000.000 VNĐ/học viên (đối với khóa học cơ bản)

  10.000.000 VNĐ/ học viên (đối với các khóa học thực hành theo lĩnh vực)

      + Lớp học có dưới 3 học viên:

  15.000.000 VNĐ/lớp học (đối với khóa học cơ bản)

  30.000.000 VNĐ/ lớp học (đối với các khóa học thực hành theo lĩnh vực)

  Chi phí trên bao gồm: Phí đào tạo lý thuyết và thực hành; Tài liệu đào tạo; Cấp Chứng chỉ.

  Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đào tạo xin đăng ký theo mẫu và gửi về địa chỉ email: huydq@vnu.edu.vn; Xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua ĐT: +84 4 3858 4615; 0903221669.

  Trân trọng cảm ơn.

                                                                                         GIÁM ĐỐC CÔNG TY

   

                                                                                       PGS.TS. Đỗ Quang Huy