• Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017

  Chủ nhật - 09/07/2017

  Thực hiện Công văn số 2801/BGDĐT-GDĐH ngày 30/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017; Căn cứ số lượng thí sinh ĐKXT (đến ngày 15/5/2017) vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN (mã QHT), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên xin được điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

  TT

  Mã ngành

  Tên ngành

  Chỉ tiêu xét KQ thi THPT QG

  Chỉ tiêu (theo Đề án)

  Số lượng thay đổi

  Chỉ tiêu  (sau điều chỉnh)

  1

  52420101

  Sinh học

  86

   

  86

  2

  52420201

  Công nghệ sinh học

  78

  Tăng 42

  120

  3

  52420201 CLC

  Công nghệ sinh học*

  Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT

  40

   

  40

  4

  52430122

  Khoa học vật liệu

  30

   

  30

  5

  52440102

  Vật lí học

  116

   

  116

  6

  52440112

  Hoá học

  95

   

  95

  7

  52440201

  Địa chất học

  29

   

  29

  8

  52440217

  Địa lí tự nhiên

  48

  Giảm 10

  38

  9

  52440221

  Khí tượng học

  38

   

  38

  10

  52440224

  Thủy văn

  40

  Giảm 10

  30

  11

  52440228

  Hải dương học

  40

  Giảm 10

  30

  12

  52440301

  Khoa học môi trường

  98

   

  98

  13

  52440306

  Khoa học đất

  40

  Giảm 20

  20

  14

  52460101

  Toán học

  36

  Tăng 10

  46

  15

  52460115

  Toán cơ

  30

  Giảm 10

  20

  16

  52480105

  Máy tính và khoa học thông tin

  68

  Tăng 20

  88

  17

  52510401

  Công nghệ kỹ thuật hoá học

  57

   

  57

  18

  52510401 CLC

  Công nghệ kỹ thuật hoá học*

  Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT

  40

   

  40

  19

  52510406

  Công nghệ kỹ thuật môi trường

  69

   

  69

  20

  52520403

  Công nghệ hạt nhân

  28

   

  28

  21

  52520501

  Kỹ thuật địa chất

  40

  Giảm 10

  30

  22

  52720403

  Hoá dược

  48

  Tăng 18

  66

  23

  52850101

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  59

   

  59

  24

  52850103

  Quản lý đất đai

  60

   

  60

  25

  QHTTD

  Toán - Tin ứng dụng*

  Ngành đào tạo thí điểm

  68

  Giảm 20

  48

  Tổng cộng:

  1.381

  0

  1.381

   

  Thí sinh có thể xem chi tiết tại cổng thông tin tuyền sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo: https://thituyensinh.vn/frontendTs/faces/TinTucChiTiet?_adf.ctrl-state=d...