• Hướng dẫn đăng ký xét tuyển năm 2017 dành cho thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL, thí sinh có chứng chỉ A-Level, học sinh Trường THPT Chuyên KHTN và học sinh đạt giải Olympic chuyên KHTN

  Thứ Bảy - 22/04/2017

   HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2017

  Dành cho thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL, thí sinh có chứng chỉ A-Level, học sinh Trường THPT Chuyên KHTN và học sinh đạt giải Olympic chuyên KHTN  

   

  I. Đối tượng xét tuyển

  1. Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực

  1.1. Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Hà Nội  (ĐHQGHN) tổ chức còn hạn sử dụng, có tổng điểm bài thi ĐGNL cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 (năm điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 (hai điểm rưỡi)) đạt từ 70,00/140,00 điểm trở lên (phần tự chọn là khoa học tự nhiên) và chưa nhập học vào bất kỳ đơn vị đào tạo nào của ĐHQGHN.

  1.2. Hồ sơ gồm có:

   Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại mẫu 1)

  ‚ Kết quả thi ĐGNL (đối với chương trình đào tạo chuẩn); Nếu đăng ký xét tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng thông tư 23 của Bộ GD&ĐT thì ngoài Kết quả thi ĐGNL còn kèm theo điều kiện Điểm thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 đạt từ 5,0 trở lên hoặc có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt tối thiểu tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

  ƒ Hai phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

  „ Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

  1.3. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ:

  - Thời gian: từ ngày 10/7/2017 đến ngày 21/7/2017 (tính theo dấu bưu điện).

  - Cách thức nộp: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

  - Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN (phòng 410, nhà T1), 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

  2. Thí sinh có chứng chỉ A-Level

  2.1. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) được đăng ký xét tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng thông tư 23 của Bộ GD&ĐT. Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level để tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của chương trình đào tạo tương ứng. Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

  2.2. Hồ sơ gồm có:

   Phiếu đăng ký xét tuyển (tải phiếu ĐKXT theo mẫu tại mẫu 2)

  ‚ Kết quả thi A-level

  ƒ Hai phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

  „ Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

  2.3. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ:

  - Thời gian: từ ngày 10/7/2017 đến ngày 21/7/2017 (tính theo dấu bưu điện).

  - Cách thức nộp: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

  - Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN (phòng 410, nhà T1), 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

  3. Thí sinh là học sinh Trường THPT Chuyên KHTN

  3.1. Xét tuyển thẳng học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đủ điều kiện theo Căn cứ Quy định về Cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHQGHN, ngày 12/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN, nếu có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại tốt, đỗ tốt nghiệp THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

  b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

  c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT năm 2016;

  d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

  e) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có điểm môn thi tốt nghiệp THPT dưới 6,0 điểm;

  3.2. Hồ sơ gồm có:

   Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu (tải phiếu ĐKXTT theo mẫu tại mẫu 3).

  ‚ Bản sao học bạ THPT hoặc giấy chứng nhận xếp loại học lực, hạnh kiểm trong 3 năm THPT.

  ƒ Giấy chứng nhận đạt giải trong các cuộc thi (nếu có).

  „ Hai phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

  … Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ (nộp cùng với hồ sơ ĐKXT).

  3.3. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ:

  - Thời gian: từ ngày 10/7/2017 đến ngày 21/7/2017 (tính theo dấu bưu điện).

  - Cách thức nộp: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

  - Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN (phòng 410, nhà T1), 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

  4. Thí sinh là học sinh đạt giải chính thức Olympic chuyên Khoa học tự nhiên

  4.1. Học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở Trường ĐHKHTN nếu có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại tốt, đỗ tốt nghiệp THPT và phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  a) Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được ĐHQGHN dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng;

  b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT năm 2016.

  4.2. Hồ sơ gồm có:

   Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu (tải phiếu ĐKXTT theo mẫu tại mẫu 4).

  ‚ Bản sao học bạ THPT hoặc giấy chứng nhận xếp loại học lực, hạnh kiểm trong 3 năm THPT.

  ƒ Giấy chứng nhận đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT năm 2016 (bắt buộc) và Giấy chứng nhận đạt giải trong các cuộc thi khác (nếu có).

  „ Hai phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

  … Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ (nộp cùng với hồ sơ ĐKXT).

  4.3. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ:

  - Thời gian: từ ngày 10/7/2017 đến ngày 21/7/2017 (tính theo dấu bưu điện).

  - Cách thức nộp: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

  - Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN (phòng 410, nhà T1), 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

  II. Ngành xét tuyển

  TT

  Mã trường

  Mã ngành

  Tên ngành

  1

  QHT

  52460101

  Toán học

  2

  QHT

  QHTTD

  Toán - Tin ứng dụng

  3

  QHT

  52460115

  Toán cơ

  4

  QHT

  52480105

  Máy tính và khoa học thông tin

  5

  QHT

  52440102

  Vật lí học

  6

  QHT

  52430122

  Khoa học vật liệu

  7

  QHT

  52520403

  Công nghệ hạt nhân

  8

  QHT

  52440221

  Khí tượng học

  9

  QHT

  52440224

  Thủy văn

  10

  QHT

  52440228

  Hải dương học

  11

  QHT

  52440112

  Hoá học

  12

  QHT

  52510401

  Công nghệ kỹ thuật hoá học

  13

  QHT

  52720403

  Hoá dược

  14

  QHT

  52440217

  Địa lí tự nhiên

  15

  QHT

  52850103

  Quản lý đất đai

  16

  QHT

  52440201

  Địa chất học

  17

  QHT

  52520501

  Kỹ thuật địa chất

  18

  QHT

  52850101

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  19

  QHT

  52420101

  Sinh học

  20

  QHT

  52420201

  Công nghệ sinh học

  21

  QHT

  52440301

  Khoa học môi trường

  22

  QHT

  52440306

  Khoa học đất

  23

  QHT

  52510406

  Công nghệ kỹ thuật môi trường

  24

  QHT

  52510401

  CLC

  Công nghệ kỹ thuật hoá học (chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT)

  25

  QHT

  52420201

  CLC

  Công nghệ sinh học (chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT)

   

  III. Nguyên tắc xét tuyển

  1. Thí sinh thuộc đối tượng ở mục 1., mục 2. được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Điểm trúng tuyển được xác định theo ngành hoặc chương trình đào tạo

  2. Thí sinh có thành tích trong các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học, kỹ thuật sẽ được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với nội dung dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

  3. Thí sinh có thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN, kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được xét tuyển thẳng theo nguyện vọng vào một ngành phù hợp với môn thi như sau:

  a) Môn Toán: xét tuyển thẳng vào một trong các ngành: Toán học, Toán cơ, Máy tính và khoa học thông tin, Toán - Tin ứng dụng.

  b) Môn Tin: xét tuyển thẳng vào một trong các ngành: Máy tính và khoa học thông tin, Toán - Tin ứng dụng.

  c) Môn Vật lí: xét tuyển thẳng vào một trong các ngành: Vật lí học, Công nghệ hạt nhân, Khoa học vật liệu.

  d) Môn Hóa học: xét tuyển thẳng vào một trong các ngành: Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Khoa học môi trường.

  e) Môn Sinh học: xét tuyển thẳng vào một trong các ngành: Sinh học, Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường.

  IV. Thông báo kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học

  - Kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển được công bố trên website: http://hus.vnu.edu.vn trước ngày 29/7/2017.

  -  Xác nhận nhập học: thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia đến HĐTS từ ngày 01/8/2017 đến ngày 07/8/2017 bằng thư chuyển phát nhanh để xác nhận nhập học. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

  Theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

  V. Xét tuyển vào các chương trình đào tạo đặc biệt

  Các thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng và xét tuyển khi đến nhập học sẽ được hướng dẫn đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, chuẩn quốc tế (nếu có nguyện vọng).

  - Các chương trình đào tạo tài năng: Toán học, Vật lí học, Hóa học, Sinh học.

  - Các chương trình đào tạo chất lượng cao: Địa lí tự nhiên, Khí tượng học, Thủy văn, Hải dương học, Khoa học môi trường, Địa chất học.

  - Các chương trình đào tạo tiên tiến: Hóa học, Khoa học môi trường. 

  - Các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế: Vật lí học, Địa chất học, Sinh học.

  Thông tin chi tiết xem tại website của Trường ĐHKHTN theo địa chỉ: http://www.hus.vnu.edu.vn hoặc liên hệ theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;

  Điện thoại: 04.35579076; 04.38585279; 04.38583795; hotline: 0966503990;

  E-mail: tuvantuyensinh@hus.edu.vn./.