• Thống kê số lượng đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016 theo ngành học

  Thứ Sáu - 24/06/2016

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN thông báo thống kê số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trực tuyến đại học chính quy năm 2016 vào các ngành học  như sau:  

      -   Tính đến 16h30, ngày 24/06/2016 THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY    

      -   Tính đến 12h00, ngày 24/06/2016 THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

      -   Tính đến 17h00, ngày 23/06/2016 THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

      -   Tính đến 17h00, ngày 22/06/2016 THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

      -   Tính đến 15h00, ngày 22/06/2016 THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

      -   Tính đến 12h00, ngày 22/06/2016 THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

      -   Tính đến 9h00, ngày 22/06/2016 THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

      -   Tính đến 17h00, ngày 21/06/2016 THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

      -   Tính đến 17h00, ngày 20/06/2016 THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

      -   Tính đến 18h00, ngày 17/06/2016 THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

      -   Tính đến 18h00, ngày 16/06/2016 THÍ SINH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

  * Lưu ý:

  – Số lượng thí sinh ĐKXT là số thí sinh đã hoàn thành các bước đăng ký xét tuyển trực tuyến (bao  gồm cả các thí sinh đã nộp và chưa nộp lệ phí đăng ký).

  –  Mỗi thí sinh chỉ có 01 lần được hủy kết quả ĐKXT để chuyển sang ngành khác hoặc đơn vị đào tạo khác trong ĐHQGHN. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi hủy kết quả ĐKXT.

  - Nhà trường có thể gọi số lượng thí sinh đạt ngưỡng điểm tuyển vào của từng ngành có thể cao nhiều hơn so với chỉ tiêu đã công bố do số lượng thí sinh ĐKXT “ảo” vì trong đó có xét đến khả năng thí sinh sẽ đăng ký và có cơ hội trúng tuyển ở các đơn vị đào tạo ngoài ĐHQGHN. Thí sinh có thể tham khảo năm 2015 tại đây.