• Hướng dẫn đăng ký xét tuyển, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2016

  Thứ Tư - 15/06/2016
   

  HƯỚNG DẪN

  Đăng ký xét tuyển, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

  Vào đại học chính quy năm 2016

   

  Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-ĐHQGHN, ngày 26/02/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

  Căn cứ Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 số 1062/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông  chuyên và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHQGHN, ngày 12/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

  Căn cứ Hướng dẫn Công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2016 ở Đại học Quốc gia Hà Nội số 999/HD-ĐHQGHN ngày 12/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

  Căn cứ Thông báo Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên số 1328/TB-ĐHKHTN ngày 06/5/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn đăng ký xét tuyển, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2016 như sau:

  1. Đăng ký xét tuyển

  1.1. Đăng ký xét tuyển trực tuyến

  a) Thí sinh ĐKXT tại website của ĐHQGHN theo địa chỉ: http://www.vnu.edu.vn  hoặc website của Trường ĐHKHTN theo địa chỉ: http://www.hus.vnu.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển Đại học chính quy - năm 2016” , mục “Đăng ký xét tuyển Đại học chính quy - năm 2016”, sẽ xuất hiện giao diện (Phụ lục 1).

  Phụ lục 1

  Thí sinh sử dụng số chứng minh nhân dân/căn cước công dân đã dùng để đăng ký thi ĐGNL, số báo danh và kết quả thi ĐGNL để tạo tài khoản đăng nhập. Thí sinh ĐKXT phải hoàn thành đầy đủ, đúng các thông tin trong mục ĐKXT trực tuyến (Phụ lục 2). Thông tin ĐKXT được chuyển tới địa chỉ email của thí sinh hoặc có thể in sau khi hoàn thành ĐKXT trực tuyến.

  Phụ lục 2

  b) Thời gian ĐKXT:

                          - Đợt 1: từ 8 giờ 00 ngày 13/6/2016 đến 16h30 ngày 24/6/2016;

                          - Đợt 2: từ 8 giờ 00 ngày 16/8/2016 đến 16h30 ngày 25/8/2016.

  c) Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng/hồ sơ). Sau khi thí sinh hoàn thiện ĐKXT, phần mềm cho phép in và gửi tới địa chỉ email của thí sinh thông tin hướng dẫn thí sinh nộp lệ phí ĐKXT theo 1 trong 3 hình thức: nộp tại chi nhánh/phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hoặc chuyển khoản qua Internet banking tại BIDV hoặc chuyển khoản qua ATM của BIDV. Hướng dẫn chi tiết các hình thức nộp lệ phí tại (Phụ lục 3).

  Lệ phí ĐKXT sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Trường ĐHKHTN tại Ngân hàng BIDV, lệ phí đã nộp không trả lại. Thí sinh hủy hồ sơ và ĐKXT lần 2 phải nộp lệ phí xét tuyển mới.

  1.2. Thủ tục đăng ký xét tuyển

  a) Đối với thí sinh

  - Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản ĐKXT trên cổng thông tin điện tử ĐKXT tại website của ĐHQGHN hoặc của Trường ĐHKHTN;

  - Khai báo đầy đủ, trung thực thông tin theo yêu cầu ĐKXT trực tuyến. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đã khai trong mục ĐKXT. Phần mềm xét tuyển cho phép thí sinh ĐKXT tối đa 2 ngành học của một đơn vị đào tạo theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1, 2);

  - Nộp lệ phí ĐKXT vào tài khoản của các đơn vị đào tạo qua Ngân hàng BIDV. Thí sinh kiểm tra kết quả nộp lệ phí qua email khai báo hoặc đăng nhập tài khoản ĐKXT;

  - Đăng nhập tài khoản để theo dõi trạng thái hồ sơ sau khi hoàn thành ĐKXT;

  - Được phép một lần hủy hồ sơ để nộp vào ngành đào tạo khác của Trường ĐHKHTN hoặc đơn vị đào tạo khác (trường đại học thành viên, khoa trực thuộc) ĐHQGHN trong thời gian quy định. Thí sinh chỉ được hủy ĐKXT trực tuyến (không gửi yêu cầu hủy ĐKXT qua đường bưu điện);

  - Hủy hồ sơ ĐKXT theo hình thức trực tuyến: Đăng nhập tài khoản ĐKXT và chọn lệnh hủy hồ sơ. Phần mềm ĐKXT bắt buộc thí sinh nhập mật khẩu trước khi hủy hồ sơ (trường hợp không thể thực hiện được việc hủy hồ sơ ĐKXT trực tuyến, thí sinh viết đơn đề nghị hủy ĐKXT và mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đến Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội làm thủ tục hủy hồ sơ trong thời gian quy định).

  b) Đối với Hội đồng tuyển sinh

  - Cập nhật tối thiểu 3 ngày một lần thông tin ĐKXT của thí sinh trên website của Trường ĐHKHTN (danh sách thí sinh ĐKXT và điểm thi xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo từng ngành học);

  - Công bố danh sách thí sinh đạt ngưỡng tuyển vào ngành đào tạo trên website của Trường ĐHKHTN và website của ĐHQGHN;

  - Gửi Giấy báo thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào Trường ĐHKHTN năm 2016;

  - Từ chối tiếp nhận thí sinh nếu thông tin khai trong hồ sơ ĐKXT không đảm bảo tính chính xác.

  2. Đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng

  - Thủ tục đăng ký của những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 số 1062/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Riêng diện ưu tiên xét tuyển, thí sinh phải dự thi ĐGNL (phần tự chọn là Khoa học tự nhiên) và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định.

  3. Đăng ký xét tuyển thẳng đối với học sinh Trường THPT Chuyên KHTN

  3.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm:

   Đơn đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Trường (Phụ lục 4).

  ‚ Bản sao học bạ THPT hoặc giấy chứng nhận xếp loại học lực, hạnh kiểm trong 3 năm THPT.

  ƒ Giấy chứng nhận đạt giải trong các cuộc thi (nếu có).

  „ Hai (02) ảnh 4 x 6, chụp trong phạm vi 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

  … Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ (nộp cùng với hồ sơ ĐKXT).

  3.2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

  - Địa điểm: nộp trực tiếp tại Văn phòng Trường THPT Chuyên KHTN (182 Lương Thế Vinh) hoặc tại Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN, phòng 410, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

  - Thời gian: từ ngày 25/5/2016 đến 15/6/2016 (trong giờ hành chính).

  Cần biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3858 5279; (04) 3557 9076; (04) 3858 3795;  Email: daotao@hus.edu.vn./.