• Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Thứ Hai - 09/05/2016
   

  THÔNG BÁO

  Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-ĐHQGHN, ngày 26/02/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

  Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông  chuyên và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHQGHN, ngày 12/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

  Căn cứ Hướng dẫn Công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2016 ở Đại học Quốc gia Hà Nội số 999/HD-ĐHQGHN ngày 12/4/2016 của  Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

  Căn cứ phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt tại Công văn số 1211/ĐHQGHN-ĐT ngày 29/4/2016.

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 như sau:

  1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

  Năm 2016, Trường ĐHKHTN tuyển sinh vào 23 ngành học, gồm:

  STT

  Khoa/ngành đào tạo

  Mã ngành

  Chỉ tiêu

   

  Khoa Toán-Cơ-Tin học

   

  210

  1.

  Toán học

  D460101

  60

  2.

  Toán – Tin ứng dụng

  Thí điểm

  50

  3.

  Toán cơ

  D460115

  30

  4.

  Máy tính và khoa học thông tin

  D480105

  70

   

  Khoa Vật lý

   

  190

  5.

  Vật lý học

  D440102

  120

  6.

  Khoa học vật liệu

  D430122

  40

  7.

  Công nghệ hạt nhân

  D520403

  30

   

  Khoa Khí tượng,  Thủy văn,  Hải dương học

  120

  8.

  Khí tượng học

  D440221

  60

  9.

  Thủy văn

  D440224

  30

  10.

  Hải dương học

  D440228

  30

   

  Khoa Hóa học

   

  220

  11.

  Hoá học

  D440112

  100

  12.

  Công nghệ kỹ thuật hoá học

  D510401

  70

  13.

  Hoá dược

  D720403

  50

   

  Khoa Địa lý

   

  90

  14.

  Địa lý tự nhiên

  D440217

  50

  15.

  Quản lý đất đai

  D850103

  40

   

  Khoa Địa chất

   

  150

  16.

  Địa chất học

  D440201

  50

  17.

  Kỹ thuật địa chất

  D520501

  40

  18.

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  D850101

  60

   

  Khoa Sinh học

   

  210

  19.

  Sinh học

  D420101

  90

  20.

  Công nghệ sinh học

  D420201

  120

   

  Khoa Môi trường

   

  190

  21.

  Khoa học môi trường

  D440301

  80

  22.

  Khoa học đất

  D440306

  40

  23.

  Công nghệ kỹ thuật môi trường

  D510406

  70

   

  2. Phương án xét tuyển

  Xét tuyển đợt 1 đối với thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) với phần tự chọn là Khoa học tự nhiên, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào Trường, nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký (nguyện vọng 1) sẽ được chuyển sang ngành khác (nguyện vọng 2) nếu thí sinh đủ điểm và còn chỉ tiêu.

  Xét tuyển đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): đối với thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL (nguyên tắc xét tuyển như đợt 1) và thí sinh sử dụng kết quả tổ hợp 3 môn thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia theo các khối thi truyền thống: Toán, Lý, Hóa (khối A), Toán, Lý, tiếng Anh (khối A1) hoặc Toán, Hóa, Sinh (khối B). Điểm xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN và cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định trong năm tuyển sinh.

  2.1. Đăng ký xét tuyển đợt 1

  2.1.1. Thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trực tuyến tại website của ĐHQGHN theo địa chỉ: http://www.vnu.edu.vn hoặc website của trường ĐHKHTN theo địa chỉ: http://www.hus.vnu.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển Đại học chính quy - năm 2016” (có hướng dẫn chi tiết khi thí sinh ĐKXT).

  2.1.2. Thời gian ĐKXT:

                          - Đợt 1: từ 8 giờ 00 ngày 13/6/2016 đến 16h30 ngày 24/6/2016;

                          - Đợt 2: từ 8 giờ 00 ngày 16/8/2016 đến 16h30 ngày 25/8/2016.

  2.1.3. Thông báo kết quả và triệu tập nhập học

  - Công bố danh sách thí sinh đạt ngưỡng tuyển trước ngày 30/6/2016 trên website của Trường ĐHKHTN theo địa chỉ: http://www.hus.vnu.edu.vn và website của ĐHQGHN theo địa chỉ: http://www.vnu.edu.vn.

  - Gửi Giấy báo đạt điểm ngưỡng tuyển cho thí sinh trước ngày 25/7/2016.

  2.1.4. Thí sinh đạt ngưỡng tuyển nhập học từ ngày 25/7 đến 05/8/2016.

  2.2. Xét tuyển đợt 2

  2.2.1. Sau khi thí sinh đạt ngưỡng tuyển đợt 1 nhập học, Trường ĐHKHTN sẽ thông báo xét tuyển đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu).

  2.2.2. Thời gian tổ chức ĐKXT: từ ngày 16/8 đến 25/8/2016.

  2.2.3. Ngày 26/8/2016 sẽ công bố công danh sách thí sinh đạt ngưỡng tuyển đợt 2 và gửi Giấy báo đạt điểm ngưỡng tuyển đợt 2 cho thí sinh.

  2.2.4. Từ ngày 26/8 đến 10/9/2016 thí sinh đạt ngưỡng tuyển đợt 2 nhập học.

  3. Phương án tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

   Tuyển thẳng không hạn chế số lượng các thí sinh đủ điều kiện theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT, ngày 26/022015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2016 ở ĐHQGHN.

  3.1. Thí sinh là thành viên đội tuyển tham dự olympic khu vực, quốc tế các môn Toán học, Tin học, Vật lí, Hóa học và Sinh học; những thí sinh đạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Địa lí, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào các ngành học dưới đây:

  Số TT

  Môn đạt giải

  Ngành học được tuyển thẳng

  Mã ngành

  1.

  Toán

  Toán học (*)

  52460101

  Toán cơ (*)

  52460115

  Máy tính và khoa học thông tin

  52480105

  Toán - Tin ứng dụng

  Thí điểm

  2.

  Tin học

  Máy tính và khoa học thông tin (*)

  52480105

  Toán - Tin ứng dụng

  Thí điểm

  3.

  Vật lí

  Vật lí học (*)

  52440102

  Công nghệ hạt nhân (*)

  52520403

  Khoa học vật liệu

  52430122

  4.

  Hóa học

  Hóa học (*)

  52440112

  Công nghệ kỹ thuật hóa học (*)

  52510401

  Hóa dược

  52720403

  Khoa học môi trường

  52440301

  5.

  Sinh học

  Sinh học (*)

  52420101

  Công nghệ sinh học (*)

  52420201

  Khoa học môi trường

  52440301

  6.

  Địa lí

  Địa lí tự nhiên (*)

  52440217

  Địa chất học

  52440201

  Kỹ thuật địa chất

  52520501

  Thủy văn

  52440224

  Hải dương học

  52440228

   

  Ghi chú:  - Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng;

                    - Các ngành còn lại là ngành gần.

  3.2. Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia

  Tuyển thẳng (không hạn chế số lượng) những thí sinh trong đội tuyển tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế và thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, đã tốt nghiệp THPT sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với nội dung dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

  3.3. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ngành học theo nguyện vọng.

  3.4. Người đã trúng tuyển vào Trường ĐHKHTN, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Trường. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

  3.5. Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường cần gửi cho Nhà trường hồ sơ xin học bao gồm đơn xin học, học bạ trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và các kết quả kiểm tra kiến thức và trình độ ngoại ngữ:

  - Nếu vào học các chương trình đào tạo mà ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt, thí sinh phải có kết quả kiểm tra kiến thức và trình độ tiếng Việt. Căn cứ vào hồ sơ xin học và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh.

  - Nếu vào học các chương trình đào tạo mà ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh (các chương trình đào tạo tiên tiến, chuẩn quốc tế), thí sinh phải có kết quả kiểm tra kiến thức và trình độ tiếng Anh. Căn cứ vào hồ sơ xin học và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh.

  3.6. Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét quyết định tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. (Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN chưa có chương trình đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên khiếm thị hoặc khiếm thính).

  4. Ưu tiên xét tuyển

  Ưu tiên xét tuyển (không hạn chế số lượng) thí sinh thuộc diện tuyển thẳng trên nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng mà tham dự thi bài thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức (phần tự chọn là khoa học tự nhiên) và đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của ĐHQGHN.

  5. Xét tuyển thẳng

  5.1. Xét tuyển thẳng học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đủ điều kiện theo Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHQGHN, ngày 12/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nếu có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại tốt, đỗ tốt nghiệp THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  a) Là thành viên chính thức của đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

  b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

  c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

  d)  Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

  e) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có điểm môn thi tốt nghiệp dưới 6,0 điểm.

  5.2. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

  Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN quy định.

  V. Tuyển sinh viên vào các chương trình đào tạo đặc biệt

  Các thí sinh diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng và xét tuyển khi đến nhập học sẽ được hướng dẫn đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, chuẩn quốc tế (nếu có nguyện vọng).

  - Các chương trình đào tạo tài năng: Toán học, Vật lí học, Hóa học, Sinh học.

  - Các chương trình đào tạo chất lượng cao: Địa lí tự nhiên, Khí tượng học, Thủy văn, Hải dương học, Khoa học môi trường, Địa chất học.

  - Các chương trình đào tạo tiên tiến: Hóa học, Khoa học môi trường. 

  - Các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế: Vật lí học, Địa chất học, Sinh học.

  Ghi chú:

  - Các thông tin của thí sinh liên quan đến tốt nghiệp THPT, khu vực, đối tượng ưu tiên sẽ được kiểm tra khi thí sinh đạt ngưỡng điểm tuyển nhập học.

  - Khi nhập học, thí sinh sẽ được hướng dẫn đăng ký dự tuyển vào các CTĐT tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, chuẩn quốc tế.

  Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2016 xem website tại địa chỉ: 

  http://hus.vnu.edu.vn/vi/main/tuyensinh/new/daihoc