Ngày 7/5, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

1. Bài thi Toán học (tải về)

2. Bài thi Ngữ văn (tải về)

3. Bài thi Ngoại ngữ 

- Môn thi thành phần Tiếng Anh (tải về)

- Môn thi thành phần Tiếng Đức (tải về)

- Môn thi thành phần Tiếng Nga (tải về)

- Môn thi thành phần Tiếng Nhật (tải về)

- Môn thi thành phần Tiếng Pháp (tải về)

- Môn thi thành phần Tiếng Trung (tải về)

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

 - Môn thi thành phần Vật lí (tải về)

 - Môn thi thành phần Hóa học (tải về)

 - Môn thi thành phần Sinh học (tải về)

5. Bài thi Khoa học xã hội:

- Môn thi thành phần Địa lí (tải về)

Thông tin chi tiết tại đây.

Nguồn: Bộ Giáo dục & Đào tạo