Chương trình trao đổi tại University of Tuscia, ERASMUS+, năm học 2022-2023

P. Hợp tác và Phát triển trân trọng gửi đến quý đơn vị thông tin của chương trình trao đổi giữa University of Tuscia và Trường ĐHKHTN, trong khuôn khổ của ERASMUS+ KA 107 trong kỳ mùa xuân 2022-2023.
 
 • Thời gian trao đổi: kỳ mùa Xuân năm học 2022-2023.
 • Cách thức đăng ký:
 
 • Chương trình trao đổi người học:
  • Đối tượng trao đổi:
   • Sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 đại học chính quy;
   • Học viên cao học hoàn thành ít nhất một học kỳ;
   • Nghiên cứu sinh
  • Danh sách các môn học: 
  • Học bổng: đi lại (1500 EUR), sinh hoạt (850 EUR/tháng), ứng viên tự chi trả chi phí khác.
 
 • Chương trình trao đổi cán bộ (HE-STA-T Staff mobility for Teaching To/From partner country):
  • Đối tượng: cán bộ giảng dạy
  • Thời gian trao đổi: 10 ngày;
  • Học bổng: đi lại (1500 EUR), sinh hoạt ( 160 EUR/ngày), ứng viên tự chi trả các chi phí khác.
 
Thông tin chi tiêt vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ P. HTPT qua email htpt@hus.edu.vn.
 • Website cựu sinh viên