Sau đại học

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Khoa Địa lý đào tạo sau đại học ở cả 2 cấp độ: tiến sĩ và thạc sĩ với các mã số:

a. Đào tạo bậc Tiến sỹ các chuyên ngành:

 •   Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường Mã số: 62.85.15.01
 •   Địa mạo và cổ địa lý Mã số: 62.44.72.01
 •   Địa lý tự nhiên Mã số: 62.44.70.01
 •   Viễn thám và hệ thông tin địa lý Tuyển sinh từ năm học 2009-2010

Hàng năm, khoa địa lý đào tạo 10-15 nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành trên. Hầu hết nghiên cứu sinh hiện đang công tác tại các cơ quan trực thuộc chính phủ như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ tổng tham mưu và các viện nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,...

b. Đào tạo bậc Thạc sỹ các chuyên ngành:

 •   Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường Mã số: 62.85.15
 •   Địa mạo và cổ địa lý Mã số: 62.44.72
 •   Địa lý tự nhiên Mã số: 62.44.70
 •   Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý Mã số: 60.44.76
 •   Địa chính Mã số: 60.44.80

Ngày 10/9/2009 Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội đã chính thức kí kết hợp tác với ITC (Hà Lan) đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản lý đât đai và Địa chính. Khoa chính thức tuyển sinh từ năm học 2011-2012.

Hiện nay, số lượng học viên cao học có xu hướng gia tăng qua từng năm. Hàng năm có trên 40 học viên cao học theo học các chuyên ngành đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, những học viên này đã và đang phát huy năng lực tại các cơ quan nhà nước cũng như các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.

 • Website 60 nam
 • Website cựu sinh viên