Liên hệ

Văn phòng Bộ môn: Phòng 413 Nhà T1

Điện thoại/fax: 01689563096

Email: dinhthibaohoa@hus.edu.vn

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên