Domestic conferences

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF SCIENCE

 

List of domestic scientific conferences/workshops/seminars

in the period of 2011 – 2016

 

Order

Title of scientific conferences/workshops/seminars

Time

Name of co-organizer    

Year of 2011

1

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐHKHTN 2011

5/2011

 

2

Thiết bị cho sự phát triển Công nghệ Protein-Enzym và Công nghệ sinh học hiện đại

29/11/20011

 

3

Hội thảo qui hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng không khí cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

11/2011

Chi cục BVMT Hà Nội

4

Rút kinh nghiệm đào tạo thuộc chương trình nhiệm vụ chiến lược

30/11/2011

 

5

Seminar về kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Đại học Tufts

02/12/2011

 

6

Tập huấn Phân tích PCB trong mẫu trầm tích và mẫu sinh học bằng phương pháp sắc ký khí – khối phổ

26/12/2011-28/12/2011

Tổng cục Môi trường

7

Hội nghị tập huấn quản lý Khoa học công nghệ 2011

28/12/2011

 

Year of 2012

1

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐHKHTN 2012

4/2012

 

2

Hội Nghị khoa học cán bộ năm 2012 -Tiểu ban Khí tượng, Thủy Văn và Hải dương học

4/2012

 

3

Hội nghị Khoa học cán bộ năm 2012 -Tiểu ban Vật lý

4/10/2012

 

4

Hội Nghị khoa học cán bộ năm 2012 - Tiểu ban Môi trường

10/2012

 

5

Hội nghị Khoa học cán bộ năm 2012 - Tiểu ban Địa chất

11/2012

 

6

Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN 2012

10/2012

 

7

Hội thảo Khám phá thuốc mới phòng trị viêm gan C và B

5/2012

Công ty tư vấn khoa học Protein (Hoa Kỳ)

8

Hội thảo Xác suất Thống kê mừng thọ GS. Nguyễn Duy Tiến 70 tuổi

18/8/2012

Khoa Toán-Cơ-Tin học

9

Hội nghị Khoa học Địa lý - Địa chính

9/2012

 

10

Hội nghị Khoa học lần thứ VII  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Tiểu ban liên ngành “Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững” với chủ đề “Khoa học và Công nghệ Môi trường vì Ngày mai Sạch Hơn”

9/10/2012

 

11

Hội thảo Khoa học và Công nghệ Hóa học vô cơ lần thứ nhất

26/10/2012

ĐH Bách khoa Hà Nội,

 ĐH Sư phạm Hà Nội

12

Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực tự nhiên và công nghệ lần thứ hai

03/11/2012 -04/11/2012

Đoàn Trường ĐHKHTN

13

Hội thảo giới thiệu chương trình học và học bổng trường Đại học khoa học và công nghệ Hàn Quốc (UST)

23/11/2012

Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (UST)

14

Nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường trong khai thác khoảng sản tại tỉnh Hòa Bình

26/11/2012

Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình; Viện phát triển vùng và đô thị sinh thái IOER, CHLB Đức

15

Hội nghị tập huấn quản lý Khoa học công nghệ 2012

14/12/2012

 

16

Hội thảo giới thiệu máy gia tốc Pelletron và ứng dụng

26/12/2012

 

Year of 2013

1.       

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐHKHTN 2013

4/2013

 

2.       

Báo cáo khoa học cán bộ năm 2013 - Tiểu ban Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

4/2013

 

3.       

Quy hoạch và các công cụ quản lý môi trường khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

10/6/2013

Viện đô thị sinh thái và phát triển vùng LEIBNIZ; Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hòa Bình

4.       

Sắc động lực học lượng tử trong môi trường LHC

5/8/2013 -9/8/2013

Viện Vật lý

5.       

Máy gia tốc, hiện tại và tương lai

19/8/2013-20/8/2013

Viện Vật lý

6.       

Hội nghị khoa học và đào tạo năm học 2013

8/2013

Khoa Hóa học

7.       

Hội nghị toàn quốc lần III vật lý kỹ thuật và ứng dụng

8/12/2013

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Hội Vật lý Việt Nam, Hội thiết bị Y tế Việt Nam, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ KH&CN, Viện Vật lý Y-Sinh học - Viện KH&CN Quân sự, Viện Vật lý - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

8.       

Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS - 2013)

4/11/2013 -6/11/2013

Hội khoa học vật liệu Việt Nam là đơn vị tổ chức chính

9.       

Hội thảo Lập quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

18/11/2013

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam

Year of 2014

10.   

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐHKHTN

4/2014

 

11.   

S2 = Summer Seminar Real and complex analysis

19/07/2014

Bộ môn Giải tích

12.   

Hội thảo khoa học về Tối ưu hóa đa mục tiêu và Mô hình kinh tế định lượng trong quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

17/03/2014

Đại học Toulouse

13.   

Hội thảo đào tạo và nghiên cứu khoa học

7/2014

Khoa Môi trường

14.   

Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014

10/2014

 

15.   

Mô hình hóa môi trường

24/12/2013

Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường

16.   

Sử dụng năng lượng khu vực nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ

29/10/2014

Trung tâm Truyền thông và Kỹ thuật Môi trường

17.   

Các phương pháp tính toán mềm, khai thác dữ liệu và ứng dụng

09/11/2014

Khoa Môi Trường

18.   

Lớp tập huấn về “Lập trình ứng dụng GIS”

19/5/2014 - 1/12/2014

Khoa Môi Trường và Khoa Địa Lý, ĐHKHTN

19.   

Hội nghị Toàn Quốc Điện hóa và Ứng dụng, lần thứ 4, Bộ môn Hóa lý đăng cai tổ chức

19/12/2014-21/12/2014

Hội Ăn mòn và BVKL Việt Nam

20.   

Hội thảo "Tăng cường năng lực công bố Quốc tế ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

12/2014

 

21.   

Tìm tòi và sáng tạo

19/12/2014-21/12/2014

Trường THPT chuyên KHTN

Year of 2015

1.       

Hội thảo xây dựng các đề tài, dự án và các loại hình dịch vụ của PTNTĐCNEP

27/3/2015-28/3/2015

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzyme và Protein

2.       

Lớp đào tạo cho Cán bộ các Trường ĐH tại Hà Nội về công nghệ ArcGIS phối hợp với ESRI VN

04/2015

ESRI VN

3.       

S2 = Summer Seminar Real and complex analysis

8/6/2015

Khoa Toán - Cơ - Tin học

4.       

Seminar “Nghiên cứu định lượng trong quản lý đô thị”

29/6/2015

Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

5.       

Hội thảo xây dựng dự án phát triển dịch vụ khoa học công nghệ của PTNTĐCNEP

15/7/2015-16/7/2015

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzyme và Protein

6.       

Các kết quả bước đầu xây dựng cổng thông tin không gian một cửa hệ thống CSDL liên ngành phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

24/07/2015

Đề tài CSDL Tây Bắc (Nguyễn Văn Vượng)

7.       

Hội thảo xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Trường ĐHKHTN

6/8/2015

Phòng KH-CN

8.       

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015

9/10/2015

Khoa Địa lý

9.       

Phát hiện nhanh các hoạt chất trong Thuốc và Thực phẩm

12/10/2015

Khoa Hóa học

10.   

Hội nghị sau đại học ngành sinh học lần thứ nhất

24/10/2015

Trường ĐHKHTN

11.   

Seminar “Các giải pháp Bentley trong nghiên cứu và giáo dục”

5/11/2014

Công ty Bentley

12.   

Tăng cường phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ ứng dụng ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

17/12/2015

Trường ĐHKHTN

13.   

Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu phát hiện các bệnh đột biến gen ty thể ở người Việt Nam bằng các kỹ thuật Sinh học phân tử”

28/12/2014

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzyme và Protein

Year of 2016 (*)

1.       

Equipment for molecular biology research and Technology of Protein-Enzyme

15/04/2016

PTN Trọng điểm CNEP,             Trường ĐHKHTN

2.       

Ngày Thống kê 2016: Một số kết quả chọn lọc về Biến đổi khí hậu, Địa chất, và Chất lượng cuộc sống

26/08/2016

Khoa Toán - Cơ -

Tin học

3.       

Xây dựng mô hình cảnh báo lũ quét, cháy rừng và sâu bệnh nông nghiệp

30/09/2016

Khoa Địa lý

4.       

Hội nghị khoa học Trường ĐHKHTN, tiểu ban Khoa Toán - Cơ - Tin học

1/10/2016

Khoa Toán - Cơ - Tin học

5.       

Hội nghị khoa học Trường ĐHKHTN, tiểu ban Khoa Vật lý 2016

29/10/2016

Khoa Vật lý

6.       

Hội nghị khoa học và đào tạo ngành Hóa học kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường ĐHKHTN

8/10/2016

Khoa Hóa học

7.       

Hội nghi khoa học Trường ĐHKHTN, tiểu ban KT-TV-HDH "Khoa học Khí tượng thủy văn phát triển và hội nhập"

27/10/2016

Khoa KT-TV-HDH

8.       

Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN, tiểu ban: Khoa học môi trường

02/11/2016

Khoa Môi trường

9.       

Hội nghị khoa học Trường ĐHKHTN, tiểu ban Khoa Địa lý “Hội nghị Khoa học Địa lý – Quản lý đất đai”

04/11/2016

Khoa Địa lý

10.   

Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN, Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững "Công nghệ phân tích và Công nghệ Môi trường hướng tới tăng cường chất lượng cuộc sống"

8/11/2016

Trung tâm CETASD

11.   

Hội nghị khoa học Trường ĐHKHTN, tiểu ban Khoa Địa chất “Khoa học Địa chất và quản lý Tài nguyên - Môi trường phục vụ Xã hội, hướng tới chuẩn quốc tế”

24/11/2016

Khoa Địa chất

12.   

Giải tích-Đại số trong nghiên cứu và ứng dụng

10/11/2016

Khoa Toán - Cơ - Tin học

13.   

Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN: "Phát triển khoa học và công nghệ ở Trường ĐHKHTN trong thời kỳ hội nhập quốc tế"

11/11/2016

Trường ĐHKHTN

(*) Data for 2016 year is being updated