Thư cảm ơn nhân dịp Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - ...
Thư cảm ơn nhân dịp Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - ...

Học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh và các thực tập sau tiến sỹ - bước đột phá tiên ...
Học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh và các thực tập sau tiến sỹ - bước đột phá tiên ...

Ngày 19/11/2021, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ký Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho các ...

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kỷ niệm 65 năm truyền thống ...
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kỷ niệm 65 năm truyền thống ...

Sáng ngày 20/11, trong không khí cả nước hướng về các nhà giáo theo truyền thống “tôn sư trọng đạo”, Trường Đại học Khoa học ...

Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2021

04/11/2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Đánh giá và kiểm định chất lượng của AUN-QA lần thứ 237

04/10/2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 hệ đại học chính quy

02/10/2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Chuỗi bài giảng về Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

31/10/2021

VNU University of Science, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
Website các đơn vị trực thuộc